CLIL for CHILDREN

Content and Language Integrated Learning

MULTILINGUALISM

C4C

INTERCULTURAL DIALOGUE

C4C

CLIL for Children ( ... and teachers too ... )

Survey & Review

Guidelines on development and use of CLIL in primary schools

A Guide on these topics

An E-course for teachers: how to use CLIL methodology in primary schools

Wielojęzyczność jest kluczowym aspektem europejskiej tożsamości kulturowej.  W ciągu ostatnich lat nauczanie i uczenie się języków obcych oraz doskonalenie kompetencji językowych zdecydowanie zyskały na znaczeniu. W ramach działań podejmowanych na rzecz. [rozwiń]

Raport dotyczący zastosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych

Celem raportu jest przedstawienie informacji na temat bieżącego zastosowania metodologii CLIL …

Raport dotyczący istniejących Otwartych Zasobów Edukacyjnych CLIL dla szkół podstawowych

Raport dotyczący Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE), zarówno w formie darmowych  …

Guide Addressed to Teachers on how to use CLIL Methodology in Primary Schools

This Guide is a practical introduction to CLIL  for (Foreign Language and Content) teachers who know nothing or …

Guidelines on how to develop CLIL materials and lesson plans in primary schools

The aim of this Guide is to provide guidelines to help the planners in designing CLIL lessons. The first section outlines …

Guidelines on how to use CLIL in primary schools

CLIL entails a new educational approach based on the integrated learning of foreign language and content …