Despre noi


Multilingvismul este o trăsătură primordială a identității europene, deoarece limbile străine reprezintă un aspect fundamental al identității culturale a fiecărui cetățean european. Achiziția și stimularea învățării limbilor străine devin elemente din ce în ce mai importante pentru dialogul intercultural din cadrul societății noastre și pentru creșterea șanselor de angajare a cetățenilor. Comunicarea în diverse limbi străine este clasificată pe locul al optulea printre competențele cheie în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.

DSC_0057_medium

Lansat pe 1 septembrie 2015, proiectul CLILforChildren are ca scop sprijinirea profesorilor pentru învățământul primar cu ajutorul unui program cuprinzător de formare pentru predarea CLIL.

Acronimul CLIL înseamnă Învățarea integrată a conținutului și a limbii (Content and Language Integrated Learning). CLIL este o abordare didactică cu dublă focalizare în care o limbă suplimentară este folosită pentru predarea atât a conținutului cât și a limbii ([1]): discipline precum Științe, Matematică și Geografie sunt predate prin intermediul unei limbi străine, în același timp încurajându-se învățarea respectivei limbi.

DSC_0079_MEDIUM

Abordarea CLIL poate fi adoptată atât de către profesorii de limbi străine (folosind predarea interdisciplinară a conținuturilor) cât și de către profesorii altor discipline (folosind engleza/altă limbă străină în procesul instructiv-educativ), sau chiar de către abmbele tipuri de profesori care lucrează în tandem. O caracteristică principală a abordării CLIL este aceea că urmărește învățarea simultană a conținutului și a limbii străine. C4C urmărește învățarea limbii engleze prin intermediul abordării CLIL.

Există dovezi care atestă faptul că, încă de la vârste fragede, copiii sunt deosebit de receptivi la învățarea limbilor străine; competențele lingvistice și educația multilingvistivă ar trebui să fie implementate încă din ciclul primar sau chiar mai devreme, iar abordarea CLIL oferă oportunitatea de a face acest lucru într-un mod cât mai natural.

În ultimii 20 de ani, cercetările tot mai aprofundate au demonstrat că abordarea CLIL poate să îmbunătățească multilingvismul și să ofere modalități variate pentru dezvoltarea cunoștințelor și competențelor elevilor. Cu toate acestea, predarea prin intermediul CLIL necesită cunoașterea unei metodologii specifice și un program adecvat de formare a profesorilor.

 

OBIECTIVE

C4C will carry out:

C4C va realiza:

  • o evaluare a resurselor și materialelor didactice disponibile on-line (Open and Educational Resources – OERs)  privind folosirea bordării CLIL în învățământul primar.
  • un studiu privind starea actuală a folosirii abordării CLIL în învățământul primar, care să includă și exemple de bune practici și dificultăți întâmpinate de către profesori;

În urma analizelor sondajelor de opinie și ale resurselor și materialelor didactice, proiectul va dezvolta:

  • o metodologie privind dezvoltarea și folosirea abordării CLIL în învățământul primar
  • un set de materiale didactice și proiecte de lecții pentru predarea Științelor, Matematicii și a Geografiei în învățământul primar
  • un Ghid pentru profesori
  • un eCourse (curs online) adresat profesorilor despre folosirea metodologiei CLIL în învățământul primar.

Prin acest proiect, peste 59.000 de participanți din grupurile țintă vor fi informați despre proiectul C4C, peste 700 de profesori și 2.000 de studenți vor fi implicați la diferite niveluri de implementare a proiectului.

[1] Mehisto, P., Marsh, D., Frigols, M.J. (2008). Uncovering CLIL: Content and language integrated learning in bilingual and multilingual education. Oxford: Macmillan Education.