Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto, Fundão (Portugalia)


Logo Agrupamento Escolas Gardunha e Xisto

Szkoła Grupy Gardunha, Fundão External linkjest szkołą publiczną w małym miasteczku Fundão w centrum Portugalii. Fundão znajduje się w dolinie zwanej “Cova da Beira” w Castelo Branco pomiędzy dwoma szczytami górskimi Gardunha i Star (najwyższy szczyt w Portugalii).

Nasza szkoła jest częścią grupy prowadzonej przez jednostkę centralną (EB Sierra Gardunha) od 5 lipca 2003. Szkoła główna powstała w 1995 roku, a w 1996 roku, ze względu na dużą liczbę uczniów w Escola BásicaJoão, przeniesiono ją w obecne miejsce, tuż u podnóża góry Gardunha.

W skład grupy wchodzi 11 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, 1 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i dwa gimnazja, a także trzy oddziały szkoły specjalnej. Obecnie szkoła liczy 1300 uczniów, 135 nauczycieli i 72 pracowników.

W trakcie trwania roku szkolnego nasza instytucja prowadzi projekty regionalne i krajowe. Uczestniczyła również w projektach finansowanych przez UE w ramach programu Comenius / LLP – Uczenie się przez całe życie i Erasmus Plus.

Uczniowie otrzymują w szkole gruntowne kształcenie przedmiotowe, mają możliwość zaangażowania się w szereg działań: projekty, muzykę, teatr, sport, zajęcia komputerowe, pracę w terenie, wycieczki edukacyjne, uczestnictwo w kółkach zainteresowań, debatach. Rodzice zawsze biorą udział w szkolnych projektach i innych działaniach.

Przez cały rok biblioteka szkolna oferuje uczniom szereg ciekawych zajęć na różnych poziomach . Szkoła współpracuje z autorami, ilustratorami, dziennikarzami, czy politykami.

Od roku szkolnego 2011/2012, Nossa Senhora da Conceição jest dwujęzyczną szkołą podstawową. Obecnie liczy ona 96 uczniów, 8 nauczycieli szkolnych i 2 asystentów. Język angielski jest nauczany poprzez nauki społeczne i sztukę, a program nauczania zakłada wykorzystanie metodologii CLIL. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w ten projekt ukończyli kursy w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego.