“Alexandru Davila”, Pitesti (Rumunia)


Logo of school a. davila

Szkoła “Alexandru Davila” położona jest w Arges Pitesti, w południowo-środkowej Rumunii. Mamy 1030 uczniów w wieku 6-14 lat (600 dzieci w szkole podstawowej i 530 dzieci w szkole średniej, pochodzących z różnych grup społecznych).

 

W czasie ostatnich kilku lat nasza szkoła uczestniczyła w międzynarodowych programach takich jak “Dzień Wiosny” i “Nauki o lesie”, dzięki którym staraliśmy się rozwijać umiejętności naszych uczniów w zakresie języka angielskiego, kreatywności i wyobraźni. W przyszłości będziemy podejmować różne innowacyjne działania na rzecz równości szans w edukacyjnych dzieci w celu wyeliminowania różnic istniejących między systemem edukacyjnym Rumunii i Unii Europejskiej.

Chcemy pobudzić pomysłowość naszych dzieci, a także motywację do nauki języka angielskiego. Naszym celem jest uczyć poszanowania dla innych kultur, kreatywności, niezależności, wolności myśli, idei, przekonań, a także umiejętności pracy w zespole.

Wszyscy członkowie zespołu projektowego wybrani do udziału w C4C – CLIL dla Dzieci prowadzą zajęcia dydaktyczne w szkołach podstawowych. Są oni zaangażowani w szkolenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i podstawowej, organizują konferencje i seminaria w dziedzinie edukacji podstawowej oraz uczestniczą w edukacji przedszkolnej i krajowych ruchach reformatorskich w zakresie szkół podstawowych. Nasza szkoła jest partnerem lokalnego uniwersytetu oraz przyjmuje studentów w ramach praktyk pedagogicznych.