Direzione Didattica Aldo Moro, Terni (Włochy)


Direzione Didattica Aldo Moro Terni

Szkoła Direzione Didattica Aldo Moro External link znajduje się w Terni, nowoczesnym mieście położonym w pięknej okolicy w centrum Włoch. Jest to dzielnica szkolna z 873 uczniami i 63 nauczycielami, czterema przedszkolami i dwiema szkołami podstawowymi.

Terni Ado Moro

Co roku każda szkoła realizuje swoje własne projekty językowe, sportowe, muzyczne, teatralne, teleinformatyczne, taneczne, garncarskie, itp. Wiele z nich zostało nagrodzonych. W latach 2008-2013 byliśmy zaangażowani w dwa projekty w ramach programu Comenius: „Droga oliwna z Klazomenai do Europy” i „Trochę wiedzy na temat zwiedzania świata”. Dały one nauczycielom, uczniom i rodzicom dobrą okazję do podróżowania, poznania zagranicznych systemów szkolnictwa i otwarcia umysłów na inne kultury.

Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego w grupach dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W roku 1980 zdecydowaliśmy się zwiększyć liczbę godzin angielskiego zalecaną przez włoski program nauczania dla klas 1 i 2 szkoły podstawowej. Organizujemy również popołudniowe kursy języka angielskiego przygotowujące dzieci do egzaminów Cambridge: Starters i Movers.

Co roku bierzemy udział w konkursie angielskiego Kangaroo National Contest. Podręczniki naszych uczniów zawierają strony CLIL (zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego) uczące zagadnień geograficznych, przyrodniczych i historycznych. Niektórzy z naszych nauczycieli przez wiele lat kształcili się w zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym).

Nasza kadra CLIL składa się z trzech nauczycieli szkoły podstawowej.