Facultatea de Științe ale Educației (FSEd), Universitatea din Pitești (România)


Logo UPIT 2014_small

Universitatea din PiteştiExternal link(UPIT) este o instituție publică fondată în 1962, membră a sistemului de învățământ superior din România. Universitatea este organizată în 11 facultăți: Facultatea de Științe, Facultatea de Litere, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, Facultatea de Electronică, Facultatea de Comunicații și Calculatoare, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Facultatea de Economie, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Matematică-Informatică, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe ale Educației, Facultatea de Drept și Științe Administrative. Cele 23 de departamente ale universității coordonează 59 de programe de licență și 50 de programe de masterat. Cel de-al treilea ciclu de studii universitare, i.e. studii doctorale și postdoctorale, este organizat în cinci școli doctorale și nouă domenii. Programul de licență are două forme : de zi (54 de programe) și cu frecvență redusă (cinci programe).

Univ Pitesti

Numărul actual de studenți înscriși la UPIT este de 12.258, dintre care 9.588 la programele de licență, 2.527 la programele de masterat și 143 la programele doctorale. Resursa umană a UPIT este de 433 de profesori titulari, 135 de angajați didactici auxiliari și 60 de cadre nedidactice. Personalul universitar permanent are 58 de profesori universitari, 80 de conferențiari universitari, 225 de lectori universitari, 62 de asistenți universitari și opt preparatori.

Facultatea de Științe ale Educației (FSEd) a fost creată în 2005 după restructurarea Colegiului Universitar de Istitutori. Are puncte de lucru bine dezvoltate în regiunea Sud-Muntenia, dar și în afara acestei regiuni. Facultatea noastră este acreditată să organizeze activități de formare continuă a profesorilor pentru învățământul primar și preșcolar, promovare profesională prin acordarea de grade didactice, precum și activități specifice de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică pentru profesori din sistemul educațional preuniversitar, inclusiv pentru învățământul primar și preșcolar. Structura facultății este următoarea: Departamentul de Științe ale Educației, Departamentul de Științe Aplicate și Compartimentul pentru Studenții Străini. Programele de licență sunt: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Asistență Managerială și Secretariat. Programele de masterat pe care le oferă facultatea noastră sunt : Management educațional, Didactica limbilor străine, Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice, Educație timpurie și Consiliere educațională.

FSEd participă la concursuri de cercetare finanțate prin proiecte și contracte, organizate de Consiliul Național de Cercetare Științifică (CNCS). De asemenea, FSEd are un Centru de analiză și dezvoltare pedagogică pentru implementarea tehnologiilor specifice învățământului universitar și managementului pedagogic de calitate în cadrul Universității din Pitești. FSEd are un Cabinet de consiliere didactică pentru cariera didactică al cărui scop este orientarea studenților ca viitori profesori și consilierea profesorilor aflați în programe de formare continuă.

Toți membrii echipei, selectați să contribuie în proiect, sunt implicați în activități de predare și cercetare în cadrul programelor pentru învățământul primar și preșcolar. Aceștia participă la programele de formare continuă pentru profesorii pentru învățământul primar și preșcolar, organizează conferințe și seminarii pentru educatori și se implică în reforma educației în învățământul primar și preșcolar. Toți fac cercetare în domeniul învățământului primar și preșcolar. Facultatea se află în parteneriat cu Inspectoratele școlare pentru practica pedagogică a studenților în grădinițe și școli primare.

Universitatea din Pitești și Facultatea de Științe ale Educației au mulți ani de experiență în participarea în proiecte cu finanțare europeană și gestionarea lor, printre care Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci și Erasmus. Managementul financiar al proiectelor este supravegheat de directorul administrației financiare a Universității din Pitești.