Szkoła Podstawowa nr 199, Łódź (Polska)


Szkola Podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 199 jest dużą instytucją położoną w Łodzi, w centrum Polski. Oferuje edukację około 600 dzieciom w wieku 5 – 12 lat, których wspiera 44 nauczycieli. W skład szkoły wchodzi w sumie 25 klas, w poziomach 0 – 6.

SP 199 jest wspaniałą szkołą z doświadczeniem w wielu dziedzinach, począwszy od wysokiej jakości kształcenia, poprzez bogatą ofertę zajęć zarówno w ramach podstawy programowej, jak i pozalekcyjnych. SP 199 cechuje indywidualne podejście do każdego ucznia, mające na celu pełne wykorzystanie potencjału dziecka i wspieranie go w odnoszeniu sukcesów.

Szkoła Podstawowa nr 199 realizowała już jeden projekt w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Była to wspaniała okazja dla pracowników, rodziców i dzieci by zrozumieć świat w szerszym kontekście, a także możliwość podróży i obserwacji różnych strategii nauczania stosowanych w krajach partnerskich. Nauczyciele uczestniczyli również aktywnie w programie Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej, a w 2013 mieliśmy okazję gościć nauczyciela –  asystenta z Turcji prowadzącego zajęcia nauczania zintegrowanego w większości klas.