The Language Center, Todi (Włochy)


Logo Languace Center

Centrum językowe the Language Center srl zostało założone przez Stefanię Belli w roku 1988 i od tego czasu jest ukierunkowaną na przyszłość szkołą języków obcych wrażliwą na zmiany kulturowe i potrzeby rynku. Nasza siedziba znajduje się w Todi, uroczym małym średniowiecznym miasteczku w Umbrii, włoskim regionie nazywanym „zielonym sercem Włoch”. Innowacyjność zawsze była dla nas jedną z kluczowych cech, które nas charakteryzują:

 • nacisk na podejście skoncentrowane na człowieku
 • rozwój umiejętności właściwych prawej półkuli mózgu
 • twórcze uczenie się
 • podejście holistyczne
 • coaching językowy

Nauczanie w the Language Centre srl jest skoncentrowane na uczniu, zgodnie z teorią amerykańskiego psychologa Carla Rogersa (1902-1987), założyciela humanistycznego „podejścia zorientowanego na człowieka”.

Nasza oferta:

Kursy

 • Kursy ogólnego i biznesowego języka angielskiego oraz innych języków (francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, chiński, arabski) metodą całkowitego zanurzenia w języku
 • Kursy języka angielskiego dla menedżerów pracujących w korporacjach międzynarodowych
 • Regularne kursy angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz włoskiego jako języka obcego
 • La Lingua La Vita, specjalny program dotyczący włoskiej kultury oraz kursów języka włoskiego
 • Kursy dla nauczycielskie dla nauczycieli pracujących z imigrantami i nauczycieli w niekorzystnej sytuacji społecznej
 • Kursy dla imigrantów (włoski jako język obcy)
 • Letni obóz języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
 • Lekcje różnych języków za pośrednictwem Skype
 • Szkolenie nauczycieli uczących języka angielskiego w ramach programów menedżerskich

Towarzystwo Funduszy Międzybranżowych (Interprofessional Fund Association)

Zapewniamy nauczanie i i doradztwo językowe dla następujących Włoskich Towarzystw Funduszy Międzybranżowych: Fondir, Fondirigenti, For.te,Fondimpresa. Zapewniamy naszym klientom pomoc na etapach wnioskowania, finansowania, planowania oraz następującej po nich sprawozdawczości.

Informacje dodatkowe

Nasze strony internetowe: www.lalingualavita.com – www.wellanguage.com

Pracownicy zaangażowani w projekt

 • Stefania Belli – właściciel i Dyrektor spółki, a także Koordynator Projektu
 • Francesca Granieri – Dyrektor Finansowy spółki i Koordynator Projektu
Stefania BELLI
Stefania BELLI
Francesca GRANIERI
Francesca GRANIERI