Facultatea de Filologie, Departamentul de Pragmatică, Universitatea din Lodz (Polonia)


University of Lodz

Universitatea din Lodz External link, fondată în 1945, este una dintre principalele instituții de învățământ superior din Polonia. Cele 12 facultăți asigură programe în 70 de domenii de studiu și 182 de specializări. În plus, universitatea oferă programe doctorale, peste 70 de programe de studiu post-universitare, inclusiv un program MBA, precum și programe finanțate prin Fonduri Sociale Europene (ESF – European Social Fund). Studenții noștri, alături de cei ce studiază la Lodz prin programe de mobilități, vin din 80 de țări diferite.

Lodz Univ 3 PICTURE 2Lodz Univ PICTURE 1

Aproximativ 40.000 de studenți urmează cursuri la diferitele facultăți ale universității. Peste 2.000 de profesori predau aici, dintre care 580 au cel mai înalt titlu universitar. Facultatea de Filologie (până în 1952 Facultatea de Umanități) a fost fondată, de asemenea, în 1945, și este a doua facultate ca mărime printre facultățile Universității din Lodz. Are cinci institute și 35 de departamente, și găzduiește aproximativ 4.500 de studenți și 300 de angajati universitari cu normă întreagă.

Departamentul de Pragmatică (2005, conducere: prof. Piotr Cap) este dedicat perceperii pragmaticii în perspectivă funcțională, i.e. cognitivă, socială și culturală în toate aspectele limbii și comunicării. Departamentul a participat în cercetare și proiecte didactice europene (e.g. LLP DysTEFL, SILCCExternal link, Minerva QuADEMExternal link).

DysTEFL – Proiectul de predare a limbii engleze ca limbă străină pentru dislexici (Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language project), coordonat de Joanna Nijakowska și Marcin Podogrocki, a primit premiul European Language Label 2014. Acesta este acordat proiectelor locale, regionale și naționale care au găsit moduri creative de îmbunătățire a calității în predarea limbii străine, de motivare a studenților, de folosire în cel mai bun mod a resurselor disponibile în scopul de a diversifica numărul de limbi străine predate, dar și pentru alte initiative inovatoareExternal link.

Lodz Univ 2015 09 22 PHOTO

Personalul C4C

Proiectul este, de asemenea, câștigător al premiului ELTons 2014 pentru excelență în inovarea cursurilor. Acest premiu internațional recunoaște inovarea adusă unor pachete complete de cursuri pe care editorii le produc pentru cursanții EFL (limba engleză ca limbă străină) sau ESL (limba engleză ca a doua limbă) de orice vârstăExternal link. Recent, un nou proiect educational a fost lansat la Universitatea din Lodz în cadrul programului ERASMUS+, Key action 2: Parteneriat strategic, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Acest proiect a fost denumit DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign LanguageExternal link  (Predarea limbii engleze ca limbă străină pentru dislexici). Este un proiect cu benefeciari multipli, numărul proiectului este 2014-1-PL01-KA200-003578, și se încadrează în perioada 2014-2016. Proiectul este coordonat de Joanna Nijakowska și de Marcin Podogrocki.

Membrii Departamentului de Pragmatică sunt, de asemenea, implicați în diferite alte forme de activități școlare internaționale, inclusiv în publicarea de articole științifice în reviste de profil (International Review of Pragmatics, Lodz Papers in Pragmatics)External linksau în editarea unor serii de cărți (Topics in Humor Research)External link,  precum și în comitetele de conducere ale unor organizații științifice (International Pragmatics AssociationExternal link, European Consortium in the Humanities).

Crecetările noastre sunt publicate de edituri internaționale de renume, precum Elsevier Science, John Benjamins, Multilingual Matters, Palgrave Macmillan, Bloomsbury Academic și Mouton de Gruyter. Departamentul nostru este principalul organizator al unor serii de conferințe (New Developments in Linguistic PragmaticsExternal link, Linguistic Approaches to FunninessExternal link, Amusement and LaughterExternal link, Political LinguisticsExternal link), precum și gazda unor congrese internaționale (CADAAD-2010External link).

În 2008, membrii departamentului au lansat Polish Pragmatics AssociationExternal link (Asociația poloneză de pragmatică). În 2012, ca urmare a inițiativei noastre, Senatul Universității din Lodz a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului John Searle (U.C. Berkeley), unul dintre cei mai mari intelectuali contemporani și părinte fondator al Pragmaticii. Membrii departamentului nostru au câștigat premii prestigioase în cercetare (e.g. premiul Academiei Poloneze de Știință), dar și burse pentru studii avansate și de cercetare (burse oferite de Fundația U.S. Fulbright – Polonia, Fundația Humboldt, Departamentul de Stat al S.U.A., Fundația Kościuszko).

Personalul C4C:

Katarzyna Riley (Project Manager) – International Educational Projects Office, University of Lodz, Poland

Anna Ewa Wieczorek (Project Content Manager) – Department of Pragmatics, University of Lodz, Poland

Małgorzata Kurzejamska-Kopania (Researcher) – Department of Pragmatics, University of Lodz, Poland

Joanna Nijakowska (Researcher) – Department of Pragmatics, University of Lodz, Poland

Anna Parr-Modrzejewska (Researcher) – Department of English Language and Applied Linguistics, University of Lodz, Poland

Weronika Szubko-Sitarek (Researcher) – Department of English Language and Applied Linguistics, University of Lodz, Poland