Ghidul adresat profesorilor cu privire la modul de folosire a metodologiei CLIL în școlile primare


Ghid adresat profesorilor cu privire la modul de folosire a metodologiei CLIL în școlile primare (pdf – 2,15 MB)

 

Guide Addressed to Teachers on how to use CLIL Methodology in Primary Schools – Volume 1 (pdf – 2 MB) / in english

Guide Addressed to Teachers on how to use CLIL Methodology in Primary Schools – Volume 2  – 15 Lesson Plan Package (pdf – 11 MB) / in english

Ghidul adresat profesorilor cu privire la modul de folosire a metodologiei CLIL în școlile primare (numit de acum inainte Ghidul) este o introducere practică asupra CLIL (Limba Străină și Conținut) pentru profesorii care nu au cunoștință sau știu foarte puține lucruri despre CLIL. Scopul său se aliniază celor trei obiective majore ale proiectului C4C: să ajute profesorii să predea la standarde înalte de calitate, să sporească integrarea tehnologiei digitale în procesul de predare și învățare și să îmbunătățească stăpânirea limbii engleze la nivel european.

Ghidul a fost inspirat de cercetarea locală asupra nevoilor si condițiilor partenerilor unui program finanțat de Erasmus+ numit CLIL for CHILDREN (CLIL pentru COPII): Italia, Polonia, Portugalia si România.Respondenții chestionarului C4C au indicat faptul că ar aprecia dacă li s-ar prezenta un curs accesibil pe tema metodologiei CLIL care să le ofere o instruire comprehensivă legată de felul cum pot fi dezvoltate în mod eficient materialele și planurile de lecție CLIL pentru școala primară. Cursul adoptă o abordare practică și demonstrează prin exemple practice cum pot fi elaborate materiale și planuri de lecție, special concepute pentru a fi utilizate la nivel de școală primară.

“Educația primară” se referă la situații de predare și învățare unde, în mare parte, un profesor predă toate „disciplinele” propriei clase sau unui grup de copii cu vârste de până la 12 ani din anumite țări europene. În anumite contexte învățământul primarinclude deja noțiunea de discipline de studiu predate independent, cum este, de exemplu, cazul educației primare de tip CLIL din unele țări. Predarea la clase primare este centrată adesea pe un subiect sau un proiect, printre alte modele, și profesorul (profesorii) valorifică implicit diferite discipline și „subiecte” pentru a face copiilor “cunoaşterea lumii” mai sistematică. (Byram, 2007).

Ghidul s-a mai dezvoltat și din rezultatele unor proiecte anterioare, cum ar fi: