Podręcznik dla nauczycieli CLIL w szkołach podstawowych


 

Podręcznik dla nauczycieli tom 1 i 2 – WERSJA POLSKA (pdf – 12,3 MB)

Pakiet 15 planów lekcji C4C-CLIL for Children – WERSJA POLSKA (pdf – 11,6 MB)

 

Teacher’s Guide on CLIL Methodology in Primary Schools – Volume 1  – ENGLISH VERSION (pdf – 1,6 MB)

Teacher’s Guide on CLIL Methodology in Primary Schools – Volume 2  – C4C 15 Lesson Plan Package  – ENGLISH VERSION (pdf – 11 MB)

“Podręcznik dla nauczycieli CLIL w szkołach podstawowych” jest praktycznym wprowadzeniem do “metodologii CLIL” dla nauczycieli, którzy uczą języka i dla nauczycieli, którzy uczą treści, które nic nie wiedzą lub bardzo mało CLIL. Jego cel jest zgodny z trzema głównymi celami projektu C4C: wspieranie nauczycieli w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji, zwiększanie integracji cyfrowej w nauczaniu i nauczaniu oraz doskonalenie języka angielskiego na poziomie europejskim.

Przewodnik jest inspirowany ankietą dotyczącą potrzeb szkoleniowych w krajach, do których należą partnerzy projektu CLILforChilden: Włochy, Polska, Portugalia i Rumunia. Uczestnicy badania powiedzieli, że docenią łatwo dostępny kurs metodologii CLIL, który zapewnia kompleksowe szkolenie w zakresie opracowywania “materiałów dydaktycznych CLIL i planów lekcji” w szkołach podstawowych. Kurs opiera się na praktycznym podejściu i pokazuje praktyczne przykłady opracowania materiałów dydaktycznych CLIL i planów lekcji zaprojektowanych specjalnie do użytku w szkołach podstawowych.

Edukacja podstawowa często opiera się na modelu “tematu” lub “projektu”, a nauczyciel (nauczyciel) pośrednio używa różnych dyscyplin i “różnych głosów”, aby umożliwić dzieciom łączenie się ze światem w bardziej systematyczny sposób. (Byram, 2007).

Przewodnik został opracowany na podstawie wcześniejszych raportów, takich jak