Raport dotyczący istniejących Otwartych Zasobów Edukacyjnych CLIL dla szkół podstawowych


A4-02_Guide_to_OERs_v01_Cover

Hiperlinki zastosowane w raporcie są dostępne po rozpakowaniu pliku zip za pomocą funkcji „Wypakuj do…”

zip-icon The Guide to OERs for CLIL in Primary Schools – ZipFile 22 MB

Jeśli nie mają Państwo odpowiedniego oprogramowania, tu można ściągnąćdarmowy program 7-zip.

Raport dotyczący Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE), zarówno w formie darmowych jak i niedrogich aplikacji do nauczania przedmiotowego w języku angielskim, stanowi podręcznik dla nauczycieli na temat zastosowania istniejących OZE w nauczaniu CLIL w szkołach podstawowych. Partnerzyprojektu C4C – CLIL for Children przeprowadzili analizę OZE z zakresu przedmiotów takich jak przyroda, geografia i matematyka dostępnych w ich krajach, tj. w Polsce, Portugalii, Rumunii i we Włoszech oraz w krajach ościennych.

Każdy z OZE w formie kompletnych planów lekcji oraz materiałów dydaktycznych został poddany ewaluacji zgodnie z opracowanymi w ramach projektu kryteriami, co pozwoliło zweryfikować grupę docelową, warunki korzystania z materiałów oraz ich mocne i słabe strony. Jakość została określona za pomocą ilości gwiazdek przyznanych każdemu z OZE.