Wskazówki na temat wdrażania i stosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych (IO4-2/A5)


Niniejszy dokument stanowi zbiór wskazówek dotyczących implementacji metodologii CLIL w szkołach podstawowych i zawiera krótki opis projektu C4C – CLIL for Children, w ramach którego został stworzony, ogólną charakterystykę metodologii CLIL, listę korzyści płynących z jej wykorzystania w nauczaniu w szkole podstawowej, zbiór zasad stosowania gwarantujący jej efektywność oraz możliwe wyzwania z związane z wdrożeniem i stosowaniem meotodologii CLIL w szkołach podstawowych.

Wskazówki na temat wdrażania i stosowania metodologii CLIL w szkołach podstawowych pdf

(IO4 – 2/A5)